Union tee mini

Tổng quan

 

Part No Model No Applicable
tube outer
diameter φ
D
φP φd C F B X Y Orifice
Diameter
Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16002188 OPUT 04C 4 8 3.2 11.5 5.8 13.9 10 8 3 3.1 10 100
16002189 OPUT 06C 6 10.5 3.2 12.5 6.5 15.4 12 10 4 5 10 50

Sản phẩm bán chạy