Plug-in reducer mini

Tổng quan

 

Part No Model No Applicable
tube outer
diameter φ
D1
Applicable
tube outer
diameter φ
D2
φP φd C1 C2 E B X Y Orifice
Diameter
Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16002241 OPGJ 0403C 3 4 6.5 3.2 9.5 11.5 11.2 29.2 7 6 2.5 0.9 10 100
16002242 OPGJ 0604C 4 6 9 3.2 11.5 12.5 13.2 33.2 10 8 3 1.8 10 50

Sản phẩm bán chạy