Tube Cap

Tổng quan

Part No Model No Applicable
tube outer
diameter φD
P B C φX Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000891 OPPF 04 4 10 17.7 12 10 2.2 10 100
16000892 OPPF 06 6 12.4 18.7 14 12 3 10 100
16000893 OPPF 08 8 14.4 20.5 14 14 4.1 10 100
16000894 OPPF 10 10 17.6 23.5 17 17 7.2 10 50
16000895 OPPF 12 12 21 23.5   21 9.8 10 50

Sản phẩm bán chạy