Straight union mini

Tổng quan

Part No Model No Applicable
tube outer
diameter φ
D
P B C X Y Orifice
Diameter
Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16002182 OPUC 04C 4 8 23.8 11.5 10 8 3 3.7 10 100
16002183 OPUC 06C 6 10.5 25.1 12.5 12 10 4 3.8 10 100

Sản phẩm bán chạy