Short Cartridge

Tổng quan

Part No Model No φD A B C G E F H I L φX Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000951 OCAS-R04 4 8.1 4.2 2.5 11 4.7 16 7.8 3.5 11 10 1.8 10 100
16000952 OCAS-R06 6 10 6.2 4 13 5 17.2 8.2 4 13 12 2.2 10 100
16000953 OCAS-R08 8 12 8.2 6 15 4.8 18.2 9.2 4.5 15 14 2.9 10 100
16000954 OCAS-R10 10 15.1 10.2 8 18 5.8 21 10.2 5 18 17 3.5 10 100
16000955 OCAS-R12 12 17.7 12.2 10 22 5.2 22.4 12.2 5 22 21 4 10 100

Sản phẩm bán chạy