Reducer elbow

Tổng quan

Part No Model No Applicable
tube outer
diameter φD1

Outside
diameter of
plug-inφD2

φP

B C1 C2 E φX Orifice
Diameter
Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000821 OPLGJ 0604 4 4 10.4 33.3 17 16 18.7 10 3 5.5 10 100
16000822 OPLGJ 0806 6 6 12.8 41.3 18.5 17 21.1 12 5 7 10 50
16000823 OPLGJ 0810 8 8 14.4 43.6 21 18.5 22.8 14 7 11 10 50
16000824 OPLGJ 1012 10 10 17.6 52 23.5 21 26.1 17 8 17 5 25

Sản phẩm bán chạy