PLUG SCS14A

Tổng quan

Part No Model No

Thread Rc

L H Qty per Iner
box
Qty per outer
box
04100701 VP-S14-01 1/8 16 7 300 1200
04100702 VP-S14-02 1/4 19 9 100 400
04100703 VP-S14-03 3/8 21 12 80 320
04100704 VP-S14-04 1/2 25 14 80 320
04100705 VP-S14-06 3/4 28 17 45 140
04100706 VP-S14-08 1" 31 19 45 140

Sản phẩm bán chạy