Plug

Tổng quan

Part No Model No Outside
diameter of
plug-in φD1
B P1 P2 C Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000861 OPP 04 4 28 3 4 16 0.4 10 100
16000862 OPP 06 6 32 4 6 17 0.7 10 100
16000863 OPP 08 8 39 5 8 18.5 1.4 10 100
16000864 OPP 10 10 42 8 10 21 2 10 50
16000865 OPP 12 12 44 8 12 22.5 3.6 10 50
16000866 OPP 16 16 46 10 16 24.8 4 5 25

Sản phẩm bán chạy