Hexagon Socket Headless Tapered Pipe Plug :SUSXM-7

Tổng quan

Part No Model No

Thread Rc

04106851 GM-01S 1/8
04106852 GM-02S 1/4
04106853 GM-03S 3/8
04106854 GM-04S 1/2
04106855 GM-06S 3/4

Sản phẩm bán chạy