Bulkhead Union SUS316

Tổng quan

 PF×PF

Part No Model No

Thead (Rc)

Thead (M) L1 L2 L2 φD H
07100501 VPU-01 1/8 14x1.0 25 20 (10) 20.1 17
07100502 VPU-02 1/4 18x1.5 25 20 (9.5) 24.7 22
07100503 VPU-03 3/8 22x1.5 30 25 (13.5) 30.5 25
07100504 VPU-04 1/2 27x1.5 35 30 (18) 35.2 30

Sản phẩm bán chạy