Bulkhead union elbow P

Tổng quan

 

Part No Model No φP1 Applicable
tube outer
diameter φD
φP1 Applicable
tube outer
diameter φD1
E C C2 B F G H φP3 Thread (M) φX Orifice
Diameter
Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000741 OPLM 04 10.4 4 10.4 4 19.8 15.6 16 33.6 16.6 5 14 17 M12×1.5 10 3 11 10 100
16000742 OPLM 06 12.4 6 12.4 6 12.7 23 17 37.9 15 5 17 20.5 M14×1.5 12 5 12.5 10 50
16000743 OPLM 08 17.4 8 17.4 8 25.7 18.6 18.5 41.9 16 6 19 23 M16×1.5 14 7 18.5 5 25
16000744 OPLM 10 17.6 10 17.6 10 30.3 21.4 21 47.9 18 6 24 29 M20×2.0 17 8 29 5 20
16000745 OPLM 12 21.2 12 21.2 12 32.7 23.3 22.5 53.8 20 6 27 32 M24×2.0 21 10 40 5 15

Sản phẩm bán chạy