Barrel Nipple SUS316TP

Tổng quan

Part No Model No

Thread Rc

   L    φD φd Qty per Iner
box
Qty per outer
box
04115101 VN-316-01 1/8 24 10.5 7.5 200 800
04115102 VN-316-02 1/4 26 13.8 9.8 100 400
04115103 VN-316-03 3/8 28 17.3 13.3 60 240
04115104 VN-316-04 1/2 34 21.7 16.7 40 160
04115105 VN-316-06 3/4 38 27.2 22.2 20 80
04115106 VN-316-08 1" 42 34 28 25 100

Sản phẩm bán chạy