ISK-HV1500

Tổng quan

WEIGHT                : 67g
PRESSURE           : 0.5kN
ARM DEGREE       : 100
HANDLE DEGREE : 56

Sản phẩm bán chạy